جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان لرستان

city
   
 
    • ماموریت سازمان

      ماموریت سازمان

      براساس اسناد کلان اقتصادی کشور و اجرای برنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت از طریق سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت ، حمایت و پشتیبانی تولید و تجارت کشور ، عهده دار مدیریت بخش اقتصادی (تولید و تجارت) استان بوده و دستیابی به جایگاه در خور استان در زمینه اقتصادی و فناوری با تاکید بر رشد مستمر اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش براساس سرمایه گذاری و تولید صادرات محور ، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه های انسانی ، کارآفرینی ، اشتغال پایدار ، مدیریت و ساماندهی اثربخش بازار ، تشویق ، حمایت ایجاد بنگاههای خصوصی بزرگ و توانمند سازی تولیدات و تجارت ، توسعه سرمایه گذاری متوازن و متناسب با قابلیت های استانی و منطقه ای مبنی بر آمایش سرزمین ، توسعه ظرفیتها و فناوری های صنعتی ، معدنی و تجاری در جهت ارتقای سطح رفاه جامعه دنبال می نماید .

مجموع بازدیدها : 1,791,394
تعداد بازدید امروز : 178
آخرین به روزرسانی : 11:47  1397/12/28