جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان لرستان

city
   
 
  • حوزه ریاست

   حوزه ریاست

   رئیس سازمان

   - تعیین سیاست ها و خط مشی سازمان و اقدامات لازم در جهت اجرای مصوبات مربوطه
   - نظارت برحسن اجرای کلیه امور ادارات و واحدهای تابعه در سطح استان
   - صدور دستورات لازم به منظور اجرای هماهنگی بین واحدها و ادارات تابعه
   - شناسایی کانال های مختلف توزیعی در سطح استان و ارایه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالا در بخش های دولتی ، تعاونی ، خصوصی و ارایه طریق به منظور رفع نواقص
   - نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات از کلیه واحدهای تولیدی و توزیعی و واردکنندگان کالا و خدمات مشمول و انبارها و سردخانه ها در چارچوب بخشنامه های وزارتخانه
   - برقراری ارتباط مستمر با وزارتخانه به منظور کسب نظر و خط مشی ها و رهنمودهای لازمه در جهت انجام وظایف محوله
   - نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و ارایه طرح ها و پیشنهادهای لازم به منظور کالارسانی و توزیع کالابرگ در حوزه فعالیت
   - شرکت در جلسات هماهنگی استان و ارائه راه حل های سازنده جهت حل معضلات و مشکلات استان
   - فراهم آوردن امکانات رفاهی و خدماتی جهت پرسنل سطح استان
   - انجام اقدامات لازم جهت برقراری ارتباط مستمر با مردم ، مطبوعات و شناساندن سازمان و تبیین اهداف
   - نظارت بر جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مرتبط در سطح استان و ایجاد بانک های اطلاعات مربوط به امور بازرگانان
   - تعیین خط مشی و برنامه ریزی امور اصناف استان و پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط جهت تأیید مراجع ذیصلاح
   - نظارت بر بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در کلیه بخش های دولتی ، تعاونی ، خصوصی و نهادها اعم از تولیدات و واردات در جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
   - نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات و اجرای روش های کارآمد بازرسی متناسب با نوع کالا و خدمات
   - حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و بررسی ، تعیین ، تعدیل و کنترل قیمت انواع محصولات تولیدی
   - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات قیمت های داخلی و خارجی و کنترل مستمر قیمت ها
   - اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب ، صدور فاکتور نصب برچسب فروش
   - مظالعه و بررسی و اجرای سیاست های ابلاغی از طرف وزارتخانه و اجرای برنامه های تنظیم شده و دستورالعمل های مربوط در قالب سیاست های مصوب بازرگانی
   - ارائه گزارش عملکرد سازمان به استانداری و وزارتخانه
   - نظارت مستمر بر فعالیت های واحدهای بازرگانی شهرستان ها و مطالعه و برررسی نحوه عملکرد آن ها بمنظور حسن اجرای کار
   - نظارت بر انجام اقدامات لازم بمنظور برگزاری نمایشگاه های مختلف استانی و منطقه ای برای توسعه مبادلات بازرگانی و معرفی تولیدات هر استان به مرکز توسعه صادرات ایران در جهت افزایش تولید و تشویق صادرات
   - نظارت بر صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان
   - نظارت بر اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات با توجه به قانون و دستورالعمل های صادره وزارتخانه و اختیارات تفویض شده
   - رئیس کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی و نظارت بر مصوبات مربوطه و ابلاغ مصوبات به مراجع ذیصلاح
   - برنامه ریزی در جهت حمایت از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فن آوری در این بخش
   - نظارت بر مطالعه و بررسی های لازم در زمینه توسعه و استقرار تجارت الکترونیک
   - نظارت بر انجام اقدامات لازم در زمینه کشف کالای قاچاق و اجرای سیاست های مربوط در زمینه همکاری دستگاه های ذیربط
   - تقویت و حمایت و هماهنگی لازم با بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان ، تجار و اعضای اتاق بازرگانی استان
   - فراهم نمودن شرایط ایجاد بازارهای رقابتی به ویژه بورس کالا
   - نظارت بر جلوگیری از فعالیت های واحدهای صنفی بدون مجوز باستناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیأت عالی نظارت ، ایجاد تشکل های تجاری غیردولتی بمنظور ارائه خدمات و تسهیلات جاری ، اعتبار و تضمین صادرات ، توسعه همکاری ها و ارتباطات تجاری
   - نظارت بر پیش نویس قراردادهای فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی با لحاظ نمودن منافع وزارت متبوع و صرفه و صلاح دولت
   - نظارت بر انجام و تعقیب دعاوی مربوط به وزارتخانه در مراجع قضایی و هماهنگی در رابطه با مسائل حقوقی با وزارتخانه
   - ارائه اطلاعات لازم به سازمان درباره اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی و دولتی
   - تعیین خط مشی کیفیت و حصول اطمینان از اینکه اهداف کیفیتی تعیین شده اند
   - اجرای بازنگری های مدیریت
   - حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع
   - حصول اطمینان از تعیین مسئولیت ها و اختیارات در سازمان
   - حصول اطمینان از تعیین فرآیندهای ارتباطی مناسب در سازمان
   -تشویق مردم به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در طرحهای مورد نیاز استان با رعایت توزیع جغرافیایی صحیح و عادلانه صنعت با هماهنگی واحدهای ذیربط
   - همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط درجهت اجرای مقررات ایمنی ، فنی ، بهداشتی و زیست محیطی
   - ایجاد تمهیدات لازم جهت ایجاد تشکل های صنعتی و معدنی در استان
   - اجرای مقررات ، دستورالعمل ها و طرح های حراستی صادره از سوی مراجع ذیصلاح
   - برقراری ارتباط و همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبرگزاری ، مطبوعات ، صدا و سیما در سطح استان به منظور انعکاس و معرفی موثر فعالیت ها و خدمات ، توان مندی های فنی و مهندسی و دستاوردهای سازمان در زمینه صنعت و معدن با هدف ارتقا فرهنگ توسعه صنایع و معادن و تعیین جایگاه آن در سطح استان
   - اجرای کلیه مقررات دستورالعمل ها و طرحهای مربوط به امور ارزیابی عملکرد ، وظایف بازرسی ، پاسخگویی به شکایات براساس قوانین و مقررات مربوطه
   - رسیدگی به امور ثبت دعاوی مختلف و دفاع در مقابل دعاوی مزبور ، ارائه طریق در مسایل حقوقی در امور جاری و انجام پیگیری های حقوقی و قضایی درخصوص تکالیف نظارتی سازمان در سطح استان در حیطه وظایف محوله براساس قوانین و مقررات مربوط
   - شناسایی ، تشویق و حمایت از مخترعین و مبتکرین منطقه
   - پیگیری اجرای برنامه های مصوب زیست محیطی در بخش صنعت و معدن و ایجاد ارتباط مستمر با واحدهای بخش صنعتی و معدنی به منظور هدایت مناسب برنامه های ذیربط (رعایت اصول زیست محیطی)
   - بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان براساس سیاست های اجرایی وزارت صنایع و معادن در حدود اختیارات محوله
   - بررسی و ارایه پیشنهاد به منظور جلب و جذب سرمایه ها و منابع مالی برای سرمایه گذاران در صنایع و معادن
   - بررسی و ارائه پیشنهاد لازم جهت توسعه صادرات فرآورده های صنعتی و معدنی در چارچوب سیاست های اقتصادی و بازرگانی کشور و ایجاد تسهیلات و امکانات لازم به منظور رفع آنها
   - انجام کلیه امور اداری و مالی واحد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
   - صدور ، تمدید و ابطال مجوز های فنی و مهندسی ، صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی
   - رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاهها ، کارخانجات ، واحدهای تولیدی استان در ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی و ادارات محلی و اقدام به موقع به منظور رفع مشکلات مذکور
   - اظهارنظر کارشناسی در خصوص ورود کارشناسان خراجی به منظور راه اندازی ، تعمیر ماشین آلات صنعتی و معدنی ، همچنین همکاری با گمرک استان در صورت نیاز
   -ایجادزمینه های مناسب برای تشویق صاحبان صنایع و معادن برای فراهم کردن بستر مناسب جهت صادرات کالاهای صنعتی و معدن
   - نظارت و رسیدگی بر فعالیتهای واحدهای تولیدی صنعتی در حیطه قوانین مربوطه
   - بررسی نیازهای تدارکاتی ، ماشین آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش و پیگیری های لازم در تامین آنها
   - انجام بررسی های لازم جهت تنظیم و پیشنهاد راهکارهای انتقال ، جذب و ارتقا بهره وری صنایع و معادن
   - ارایه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاهها و نیز تعیین اولویت های افزایش تولید و ارتقا بهره وری واحدهای صنعتی معدنی
   - حمایت از اقدام های مرتبط با رشد بهره وری نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن در سطح استان در حیطه قوانین و مقررات مربوطه.
   - برنامه ریزی برای افزایس بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن در سطح استان
   - ارایه راهنمایی های فنی لازم اکتشاف کنندگان و بهره برداران معدنی
   - جلوگیری از فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری غیرمجاز با هماهنگی نیروی انتظامی در چارچوب قوانین مربوطه
   - بررسی به منظور شناخت منابع معدنی استان و تهیه و اجرای طرح های بهره برداری ، اکتشاف و تجهیز معادن واحدهای صنایع معدنی
   - نظارت بر فعالیت های بهره برداران از معادن و اکتشاف کنندگان براساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن
   - رسیدگی به درخواست های واصله در مورد مواد منفجره مورد نیاز و انجام اقدامات لازم به منظور تامین آنها
   - محاسبه و وصول حقوق دولتی مربوط به استخراج بهره برداری و برداشت مواد معدنی
   - رسیدگی به وضعیت ایمنی بر امور معادن
   - بررسی طرح ها و پیشنهادهای واصله از سوی اکتشاف کنندگان و بهره برداران و تولید کنندگان معادن و انجام اقدامات مقتضی جهت صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف براساس مقررات مربوطه
   - بررسی و جمع آوری جهت شناسایی پتانسیل های صنعتی و معدنی در سطح استان
   - بررسی و شناسایی امکانات زیربنایی و برنامه توسعه استان طی برنامه پنجساله کشور
   - تولید ، جمع آوری ، طبقه بندی و پردازش و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش صنعت و معدن
   - تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاریهای صنعتی ، بهره برداری، اکتشاف و واحدهای صنعتی و معدنی در حوزه تحت سرپرستی
   - نظارت بر حسن اجرای قراردادهای خرید لیسانس و خدمات فنی و مهندسی و ارایه گزارش های لازم به معاونت های مربوطه
   - انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و بررسی نیازها و امکانات بالقوه صنعتی و معدنی در سطح استان
   - بررسی و شناخت نیازهای آموزشی مورد لزوم کارشناسان و واحدهای مختلف معدنی و صنعتی استان و انجام برنامه ریزی لازم جهت تشکیل دوره های آموزشی با هماهنگی ستاد وزارتخانه
   - ایجاد ارتباط فی مابین صنعت و مراکز علمی و دانشگاههای استان
   - بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و طبقه بندی داده های مورد نیاز بخش صنعت و معدن برای برنامه های سازمان
مجموع بازدیدها : 1,791,390
تعداد بازدید امروز : 174
آخرین به روزرسانی : 11:47  1397/12/28