جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان لرستان

city
   
 
  • شرح وظایف سازمان

   شرح وظایف سازمان

   • تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیتهای صنعتی استان در چارچوب سیاستهای حوزه ستادی وزارخانه
   • برنامه ریزی و انجام مطالعات لازم در زمینه بررسی امکانات بالقوه و بالفعل توسعه صنعتی و تعیین نیازهای استان به تولیدات صنعتی
   • تعیین ضرورتها و اولویتها جهت سرمایه گذاران صنعتی (داهلی و خارجی) در سطح استان
   • تدوین برنامه های لازم به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه ها و ظرفیتهای بالقوه استان
   • برنامه ریزی به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعداد ها و امکانات مناطق استان
   • بررسیهای فنی، اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان
   • صدور جوازهای تاسیس و جوازهای توسعه برای متقاضیان بر اساس نوع تقاضا و در چارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
   • نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحها و در صورت لزوم ابطال جواز السیس صنعتی و معدنی
   • همکاری در تامین مواد اولیه و ابزار مورد نیاز تولید از طریق منابع داخلی و خارجی
   • برنامه ریزی جهت توزیع متعادل صنایع در سطح استان
   • رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاهها ، گارخانجات ، واحدهای تولیدی استان در ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی و ادارات محلی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • اظهار نظر کارشناسی در خصوص ورود کارشناسان خارجی به خنظور راه اندازی ، تعمیر ماشین آلات صنعتی و همچنین ههمکاری با گمرک استان
   • نظارت و رسیدگی بر فعالیتهای واحدهای تولیدی صنعتی در حیطه قوانین مربوطه
   • تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیتهای معدنیاتسان در چارچوب سیساتهای حوزه ستادی وزارتخانه
   • تدوین خط مشی ها و سیاستهای اجرایی اکتشاف معادن در سطح استان
   • نظارت بر عملیات بهره برداری واحدهای معدنی در استان
   • ارزیابی فنی و اقدام و پیشنهاد تمدید و یا ابطال پروانه های بهره برداری از واحدهای معدنی و صنایع مرتبط
   • نظارت بر بهره برداری صحیح از معادن و اعمال مدیریت منطقی در راستای حفظ محیط زیست
   • نظارت بر چگونگی بهره گیری از سرمایه های ملی ، معادن ، ماشین آلات ، نیروی انسانی
   • نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجرا و تهیه گزاراشات از روند پیشرفت کار، جذب اعتبار و کنترل زمان رسیدن به بهره برداری
   • تهیه گزارش عملکرد پیشرفت طرحهای جدید معدنی و یا طرحهای نوسازی معادن همراه اظهار نظر کارشناسی
   • نظارت بر امور ایمنی بهره برداری معادن و سایر مراحل آن
   • فراهم کردن زمینه های نقشه برداری از معادن با همکاهنگی واحدهای منطقه ای سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور
   • فراهم کردن زمینه های انجام بررسی های زمین شناسی و اکتشاف و مطالعه ذخایر معدنی
   • مطالعه مستمر در خصوص شناخت فناوریهای جدید در راستای اصلاح مدیریت و برنامه اکتشاف معدنی
   • ارائه پیشنهاد برای ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی بهره برداری از معادن
   • شناخت منابع معدنی استان و تهیه و اجرای طرح های بهره برداری ، اکتشاف و تجهیز واحدهای صنایع معدنی
   • نظارت بر فعالیتهای بهره برداریانو اکتشاف کنندگان معادنو ارائه راهنمایی های فنی لازم
   • برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش معادن در استان
   • محاسبه و وصول حقوق دولتی مربوط به استخراج ، بهره برداری و برداشت مواد معدنی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • رسیدگی به درخواستهای واصله در مورد مواد منفجره مورد نیاز و انجام اقدامات لازم به منظور تامین آنها
   • صدور پروانه های بهره برداری و اکتشا ف معادن استان با توجه به طرح حهای واصله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • تنظیم بازار استان از طریق براورد میزان تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی و امکان صدور کالاها به سایر استانها و خارج از کشور با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • مطالعه و بررسی به منظور تهیه و تنظیم برنامههای توزیع مالا و خدمات
   • حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و برسی، تعیین ،تعدیل و کنترل قیمت انواع محصولات تولیدی در استان
   • حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل مستمر قیمتها
   • پیشنهاد اقلام کالا و خدمات جهت قیمت گذاری توسط مراجع ذیربط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • انجام اقدامات لازم در زمینه تامین کالاهای اساسی و ضروری به هنگام و قوع حوادث غیر مترقبه با هماهنگی سازمانهای ذیربط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • برنامه ریزی، تامین و توزیع کالاها جهت مصارف خاص فصلی وتامین به موقع نیازهای اقشار آسیب پذیر در راستای سیاستهای وزارتخانه
   • اعلام برنامه زمانبندی جهت خرید داخلی کالاهای ضروری و اساسی از سازمانهای ذیربط و عرضه کالاهای مزبور در مواقع ضروری
   • ارائه پیشنهاد توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز مصرف خانوار در مقاطع زمانی خاص به منظور حمیت از حقوقو مصرف کنندگان وتولید کنندگاان
   • مطالعه ، بررسی و اجرای سیاستهای ابلاغی از طرف وزارتخانه و اجرای برنامه ها و تنظیم دستور العمل های مربوط در قالب سیاستهای مصوب بخش بازرگانی
   • تقویت ، حمایت و هماهنگی لازم با بخش خصوصی اعم از تولید کنندگان ، تجار و اعضای اتاق بازرگانی
   • همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل و نقل ، انبارها ، سردخانه و براورد ظرفیت ئ ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی دستگاههای مربوط
   • بررسی و نظارت مستمر در زمینه عرضه ، تقاضا و قیمت کالاها و خدمات در بازار ئ ارئه پیشنهاد های لازم در زمینه رفع کمبود
   • بررسی عوامل مؤثر در تغییر و تعدیل نرخ کالا و محصولات داخلی استان و ارائه پیشنهادات لازم بمنظور بهبود وضعیت آنها
   • بررسی وضعیت خرید کالاهای مورد نیاز در سطح استان رعایت سرانه مصرف در بخش های مختلف و ارائه نفطه نظرات مفید و پیشنهادات
   • تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به اصناف استان پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط جهت تائید مراجع ذیصلاح با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • برنامه ریزی و تعیین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور .
   • انجام اقدامات لازم به نظور تشکیل کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف استان و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی و نظارت بر مصوبات مربوطه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذیصلاح در سطح استان
   • ارائه پیشنهادات های لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت
   • برنامه ریزی و انجام حمایت های لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فناوری در این بخش با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان اتحادیه ها ، مجامع و افراد صنفی استان پیرامون امور اصناف قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوط .
   • برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم در خصوص تحصیل پروانه کسب واحدهای فاقد پروانه در سطح استان با هماهنگی واحدها و سازمان های ذیربط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه استقرار متعادل واحدهای صنفی با تئجه به نیاز مناطق شهری با همکاری سازمان های زیربط .
   • نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی در ارتباط با امر مبارزه با پول شویی .
   • برنامه ریزی ، هدایت ، حمایت و نظارت به منظور توسعه صنعت فرش دستباف استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • نظارت بر ساماندهی امور مربوط به تامین مواد اولیه مرغوب صنعت فرش دستباف با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • انجام مطالعات لازم به منظور حفظ احیاء و ارتقاء جنبه های هنری و فرهنگی فرش دستباف ، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • فراهم نمودن زمینه های لازم جهت ایجاد و توسعه و تقویت تشکلهای صنفی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • حمایت معنوی از بافندگان ، تولید کنندگان ، بازرگانان و نیروهای خلاق و نوآور در هنر _ صنعت فرش دستباف با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • انجام مطالعات لازم و برنامه ریزی به منظور بازاریابی و توسعه بازارهای موجود در سطح بازارهای داخلی و جهانی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • برنامه ریزی و انجام امور حاکمیتی مربوط به امور دخانیات استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • انجام اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • اعطا عاملیت های صنعتی و بازرگانی مربوط به تولید محصولات دخانی و نظارت بر اجرای آن با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • برنامه ریزی و نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت محصولات دخانی و خرید محصولات کشاورزی مربوط به رعایت کلیه قوانین و مقررات.
   • انجام امور مربوط به پیله وران و مرزنشینان با توجه به مقررات صادرات و واردات و هدایت و حمایت آنان برای صدور و ورود کالا .
   • همکاری با دستگاهه های ذیربط در تشکیل بنادر آزاد و منطقه تجاری و واحدهای تولیدی حفاظت شده در استان های ذیربط به منظور حمایت از افزایش تولید و کاهش واردات با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • انجام هماهنگی و همکاری های لازم با دستگاه های ذیربط به منظور تاسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی در استان های ذیربط طبق قوانین مربوط .
   • انجام اقدامات لازم به منظور برگزاری نمایشگاههای مختلف استانی و منطقه ای به منظور توسعه مبادلات بازرگانی و معرفی تولیدات هر استان به سازمان توسعه در جهت افزایش تولید تشویق صادرات .
   • انجام وظایف مربوط به دبیر خانه کمیته صادرات .
   • اجرای قانون و مقررات صادرات ، واردات و دستورالعمل های صادره با توجه به سیسات های وزارتخانه
   • انجام مطالعات لازم به منظور بازاریابی و توسعه صادرات کالاها و خدمات با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • انجام مطالعات لازم به منظرو نوآوری و گسترش تجارت الکترونیکی ، ارایه تسهیلات و حمایت ار فعالیت مرتبط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • انجام امور مربوط به ثبت سفارش کالا با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد تشکل های تجاری غیر دولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • ایجاد بانک های اطلاعات مربوط دبه امور بازرگانی و ارایه خدات لازم به تجار و صادرکنندگان در زمینه مربوط
   • گردآوری ، تنظیم ، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به میزان حجم واردات و صادرات در سطح استان به منوظر خدمات رسانی تشکل های صادراتی .
   • تهیه و اجرای دستورالعمل های لازم در جهت تسهیل و حسن اجرای برنامه های صادرات و واردات ، ترخیص کالاها و رفع موانع اجرایی .
   • کوشش در جهت تشکهای تجاری غیر دولتی و ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز و تضمین صادرات و توسعه همکاری ها و ارتباط تجاری .
   • تایید و نظارت بر فرآیند صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیق در سطح استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • انجام امور مربوط به خخدمات بازرگانی در سطح استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • همکاری با دستگاههای ذیربط در زمینه کشف قاچاق کالا و اجرای سیاست های مربوط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • انجام بازرسی به منوظر نظارت بر توزیع ، قیمت و عوامل دیگر مربوط به کالاها و خدمات در چارچوب سیاست ها ، خط مشی ها و دستورالعل های مربوط .
   • جمع آوری اطلاعات و آمار از وضعیت واحدهای تولیدی ، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونکی عملکرد آنها .
   • تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی و بازرگانی استان در چارچوب سیسات های حوزه ستادی وزارتخانه
   • بررسی و تعیین تشهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان بر اساس سیسات های اجرایی وزارتخانه در حدود و اختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مودت ، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی و ارائه پیشنهاد به منوظر جلب و جذب سرمایه و منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان .
   • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد تشکل های صنعتی ، معدنی و تجاری در سطخ استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه کلان استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   • انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام و چارچوب مناسب آمار ، اطلاعات و داده های بخش صنعت ، معدن و تجارت در سطح استان .
   • بررسی و ارایه پیشنهاد جهت تامین نیازهای ارزی و ریالی طرح های صنعتی و معدنی و تجاری و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در سطح استان .
   • ارائه ساز و کار های لازم جهت شناخت گلوگاه ها و نیز تعیین اولویت های افزایش تولید و ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی .
   • تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه کلان استان .
   • انجام امور حقوقی و پیگیری دعاوی قضایی اداره کل در محاکم و مراجع مختلف ذیربط
   • اجرای کلیه مقررات و دستورالعمل ها و طرح هایی مربوط به امور ارزیابی عملکرئ ، پاسخگویی به شکایات بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و شاخص های عمومی و اختصاصی تعیین شده .
   • ارتباط با رسانه ها و خبرگزاری ها به منظور انعکاس و تشریح فعالیت ها و برنامه های .
   • همکاری با سایر دستگاههای ذیربط جهت رفع مشکلات بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی بخش صنعت و معدن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
   • برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش ، پژوهش ، فناوری ، خدمات مهندسی در بخش صنعت ، معدن و تجارت
   • انجام اقدامات لازم جهت برقراری ارتباط مؤثر با مراکز پژوهشی ، علمی و واحدهای تحقیق و توسعه ذیربط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • تهیه و تنظیم موافقنامه بودجه و مبادله آن با استانداری ذیربط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص انجام اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی اداره کل استان .
   • انجام بررسی های لازم جهت تهیه و تدوین برنامه های جامع نیروی انسانی و آموزشی اداره کل .
   • نیاز سنجی سخت افزاری و نرم افزاری اختصصی و عمومی مورد نیاز ستاد اداره کل و کلیه شهرستان های تابعه .
   • برنامه ریزی جهت اجرای استانداردها و سیاست های مرتبط با فناوری اطلاعات و تحقیق برنامه های تحقق دولت الکترونیکی با بهره گیری از خدمات فنی و تخصصی واحدهای مربوط با هماهنگی اداره کل استاندارد استان .
   • پیش بینی و تامین نیروهای مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط و صدور احکام کارگزینی کارکنان .
   • انجام اقدامات لازن در زمینه نظارت بر امور خدمات و پشتیبانی .
   • بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی ، تعاون و بهداشت کارکنان اداره کل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عنداللزوم تهیه دستورالعمل داخلی جهت رفع مسائل و مشکلات موجود .
   • ثبت و نگهداری حساب اموال اداره کل و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی .
   • انجام سایر وظایف مربوط به امور اداری ، مالی و خدماتی در چهار چوب قواین و مقررات مربوط .
مجموع بازدیدها : 1,825,971
تعداد بازدید امروز : 333
آخرین به روزرسانی : 21:45  1398/02/02