X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۱۶ ۲۱۶۳
چچ

منشور سازمان

منشور اخلاقی سازمان به منظور اشاعه اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری سازمان و نمادینه کردن ابعاد آن در اندیشه وعمل کارمندان سازمان تدوین گردیده است. با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتهای اداری بر مبنای باورها و ارزشهای اسلامی و افزایش سطح رضایتمندی مردم به کار گیرند، پرسنل سازمان خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می دانند :
الف : - اصول حاکم بر منشور
- اصل برابری : همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود ، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند .
- اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری : همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید بر اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد .
- اصل شهروند مداری ( مردم مداری ) : هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی و استخدام کارمندان ، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است . کارمندان باید در گفتار، کردار و نگرشهای خود عنوان « خدمتگزار مردم » را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند .
- اصل احترام و اعتماد : کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افرا د از قبیل ما فوق ها، زیر دستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند، به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند .
- اصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرایندهای جاری دستگاههای اجرایی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد ) را به طور شفاف در چهار چوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی ، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می آورد.
- اصل پاسخگویی : سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می‌شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند .
- اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی : کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند .
- اصل تعهد و وفاداری به سازمان : کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف ، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان تلاش نمایند .
-اصل به کار گیری مهارت و تخصص : کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فرا گرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به کار گیرند .
ب- مفاد منشور
- انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی
- به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم .
- در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار وجدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم .
- سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم.
- به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم .
- برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهروری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم .
- از امکانات تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم
- در انجام فعالیتها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد .
- روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم .
- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرار داده و برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند ، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم .
- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
- مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند ، تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم .
- در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنمایی های لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و زمینه خدمات ، شفاف سازی صورت دهیم .
- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چهار چوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم .
- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم .
- به ارباب رجوع احترا م گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم .
- به نظرات و پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و بادید منطقی به آنها توجه کنیم .
- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم .
- سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود .
- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم .
- روحیه قدر دانی از دیگران را درخود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم .
- دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را به سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.
- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.1728347142537
Query time: 0.96390533447266