X
شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۳۲ ۶۴۷۱
چچ
سامانه کاداستر معادن

سامانه کاداستر معادن

سامانه کاداستر معدن سامانه کاداستر معادن در سال 1394 سیستم کاداستر (حد نگار) برای ثبت محدوده ها عملیاتی شد. این سامانه، به روز و برخط است و افراد می توانند با مراجعه آن و قرار دادن مکان نمای رایانه روی محدوده مورد نظر، نام و کد شناسایی آن را ملاحظه کنند و هیچ چیز غیر شفافی وجود ندارد.آخرین اطلاعات محدوده های معدنی در سامانه کاداستر موجود است، همچنین این سامانه از خارج کشور قابل رویت است و هر کس در آن کارتابلی مشخص و تعریف شده دارد و می تواند به پیگیری پرونده خود بپردازد. همه فعالان معدنی و آنانی که مطابق قانون صلاحیت فنی و مالی شان تایید شده باشد، می توانند به اطلاعات سامانه کاداستر دسترسی داشته باشند.

سامانه کاداستر معدن

سامانه کاداستر معادن در سال 1394 سیستم کاداستر (حد نگار) برای ثبت محدوده ها عملیاتی شد. این سامانه، به روز و برخط است و افراد می توانند با مراجعه آن و قرار دادن مکان نمای رایانه روی محدوده مورد نظر، نام و کد شناسایی آن را ملاحظه کنند و هیچ چیز غیر شفافی وجود ندارد.آخرین اطلاعات محدوده های معدنی در سامانه کاداستر موجود است، همچنین این سامانه از خارج کشور قابل رویت است و هر کس در آن کارتابلی مشخص و تعریف شده دارد و می تواند به پیگیری پرونده خود بپردازد. همه فعالان معدنی و آنانی که مطابق قانون صلاحیت فنی و مالی شان تایید شده باشد، می توانند به اطلاعات سامانه کاداستر دسترسی داشته باشند.

لیست خدمات سامانه کاداستر معادن :

 1. نمایش آنلاین تمامی محدوده های معدنی در کشور
 2. ثبت درخواستهای اکتشافی در کل کشور بصورت آنلاین بدون محدودیت زمانی
 3. صدور پروانه اکتشاف
 4. صدور گواهی کشف
 5. صدور پروانه بهره برداری
 6. تمدید پروانه اکتشاف
 7. انتقال پروانه اکتشاف
 8. ابطال گواهی کشف
 9. انتقال گواهی کشف
 10. سلب صلاحیت گواهی کشف
 11. انتقال پروانه بهره برداری
 12. سلب صلاحیت پروانه بهره برداری
 13. صدور مجوز برداشت بدلیل عدم کفایت ذخیر

https://cadastre.mimt.gov.ir/default.aspx

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.8275019327799
Query time: 1.120112101237