X
پنجشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۸ ۸۲
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده  
چچ
انتقال میز کار رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان اینبار در شهرک شماره ۲ خرم آباد

میز کار رئیس صمت لرستان به شهرک شماره ۲ خرم آباد انتقال یافت.

انتقال میز کار رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان اینبار در شهرک شماره ۲ خرم آباد

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان مهندس بهزاد منصوری برای دومین بار میز کار خود را به شهرک صنعتی شماره ۲ خرم آباد انتقال داد تا از نزدیک با صنعتگران دیدار و پیگیر مشکلات و موانع تولید گردد.

منصوری در حضور فعالین اقتصادی در شهرک صنعتی شماره ۲ گفت: هدف ما اینست که دیدار صنعتگر با خدمتگزار به سهولت انجام گیرد و در محل کارتولید کننده، ریاست و معاونین سازمان صمت لرستان پس از شنود مشکلات، موانع را بررسی و در همین محل تصمیم گیری شود .

وی گفت: برنامه انتقال میز کار رئیس صمت لرستان در تمامی شهرکهای صنعتی تداوم داشته و از نزدیک بینای کمبودها و شنوایی مشکلات و انتقادات و پیشنهادات فعالین اقتصادی خواهیم بود.

وی ادامه داد: برای تمامی شهرکهای صنعتی در سطح استان بصورت مجزا یک پرونده ویژه باز و تمام موارد مانع تولید مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان افزود: ما خیلی به دنبال بروکراسی اداری نیستیم و هدف اینست که در محل کار صنعتگر وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم .

وی تاکید کرد: این اطمینان داده می شود هر آنچه وظیفه سازمان صمت است به همراه همکاران، بند به بند انجام خواهد شد.

بهزاد منصوری در پایان گفت: ما به دنبال تبلیغات نیستیم هدف اینست بصورت عملیاتی مشکلات و موانع تولید صنعتگر مرتفع گردد.

گفتنی است در ابتدای این جلسه کاری مهندس محمد ضیایی از فعالین موفق استان ضمن قدردانی از طرح مؤثر حضور کاری رئیس صمت لرستان در شهرک‌های صنعتی گفت: علیرغم مشغله کاری مهندس منصوری حضور ایشان باعث حذف بروکراسی و در میدان بودن مسئولین اقتصادی و در نتیجه نگرش بهتر و ملموس‌تر خواهد بود.

در ادامه فعالین اقتصادی به طرح موانع و مشکلات تولید، پیشنهادات و انتقادات حوزه کاری پرداختند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.4654186566671
Query time: 3.616547425588