X
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۸:۵۶ ۱۰۷
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده 7دستگاه خودرو

آگهی مزایده 7دستگاه خودرو

شروع مزایده طی روزنامه صبح ایران روز یکشنبه 29 بهمن 1396 انتشار و تا پایان روزکاری یکشنبه 6 اسفند 1396 می باشد.

اولویت: فوری
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 2.8724007606506
Query time: 2.2129255930583